Zapraszamy do poznania wszelkich szczegółów o naszych Dniach Wolnej Szkoły. Szczegółowe informacje

Zapisy na Świąteczne DWS

UWAGA!
Wypełnioną Kartę Informacyjną należy przesłać na adres: anikino@anikino.pl

Zgoda
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 25.05.2018r, podaję dane osobowe swojego dziecka na zasadzie dobrowolności i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach handlowych i marketingowych (w tym mailingu) przez Anikino sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Niedużej 4. Oświadczam jednocześnie, iż wiem o moim prawie wglądu do moich danych, ich korekty oraz prawie zażądania zaprzestania ich używania. Wszystkie uwagi będę zgłaszał w siedzibie firmy. Zgadzam się na wydanie karty stałego klienta.


  
jesteśmy wyobraźnią dzieci