Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w charakterze kierownika wypoczynku na "Kurs na kierownika wypoczynku" organizowany przez Anikino Sp. z o.o. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Nasi wykładowcy niejednokrotnie prowadzili kolonie, obozy i półkolonie, dzięki czemu prowadzone przez nich zajęcia oparte są na praktycznych przykładach i własnych obserwacjach.

Ukończenie kursu daje prawo do wykonywania zawodu kierownika wypoczynku.

W roku 2020 kurs się nie odbędzie.

 

 

Kurs kierowników trwa 1 dzień. Zajęcia odbędą się dniu :


13 VI 2020 sobota od 9.00 do 19.30 (z przerwą na obiad)

 

Program kursu będzie opracowany w oparciu o najnowsze rozporządzenie MEN z kwietnia 2016 roku.

Szczegółowy harmonogram wkrótce.

Zgłoszenia na kurs należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Do pełnego zgłoszenia niezbędne jest również dostarczenie dokumentu (pdf lub ksero) potwierdzającego wykształcenie średnie (świadectwo ukończenia szkoły średniej). 

TERMINY:

8 VI 2020 r. – ostateczny termin zgłoszeń
9 VI 2020 r. – podanie informacji o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu na kurs
13 VI 2020 r. – ostateczny termin wpłacania opłaty za kurs dla osób zakwalifikowanych na kurs

 Zapraszamy do zapoznaniem się z regulaminemprogramem kursu.

Wpłaty za udział w kursie w wysokości 150 zł należy dokonać na konto:

Rachunek Bankowy: Bank BGŻ BNP Paribas  72 1750 0012 0000 0000 3571 8184

ANIKINO Sp. z o.o.
ul. Nieduża 4, 31-443 Kraków
w tytule przelewu podając „Kurs kierowników– imię i nazwisko”
lub w dniu rozpoczęcia kursu bezpośrednio w kasie.

Promocyjna cena 130 zł przy wpłacie do 9.06.2020.

W ramach opłaty  organizatorzy zapewniają: kawę, herbatę i ciastka, materiały programowe w trakcie zajęć, wyprawki dla kursantów, dyplomy, gadżety kursowe.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie opłata nie zostanie zwrócona.

 


  
jesteśmy wyobraźnią dzieci