Zgłoszenia na kurs należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Do pełnego zgłoszenia niezbędne jest również dostarczenie dokumentu (pdf lub ksero) potwierdzającego wykształcenie średnie (świadectwo ukończenia szkoły średniej). 

TERMINY:

8 VI 2020 r. – ostateczny termin zgłoszeń
9 VI 2020 r. – podanie informacji o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu na kurs
13 VI 2020 r. – ostateczny termin wpłacania opłaty za kurs dla osób zakwalifikowanych na kurs

 Zapraszamy do zapoznaniem się z regulaminemprogramem kursu.


  
jesteśmy wyobraźnią dzieci