11.01-15.01.2021

  • Wyjście do zoo w poszukiwaniu mieszkańców Afryki
  • Zabawa kolorowym piaskiem – pustynne warsztaty 
  • Ulepimy dziś wielbłąda? – zajęcia z gliną
  • Prelekcja o życiu dzieci w Sudanie
  • Szlakiem Krakowskich Szopek-spacer po starym mieście
  • Budujemy szałas - warsztaty konstruktorskie
  • Szamańskie czary mary - pokaz chemiczny
  • Gra terenowa – Wyprawa na Saharę
  • Opcja dodatkowa- Czwartkowa NOC

Szczegółowy harmonogram turnusu II

Zapisz on-line

Rachunek Bankowy: Bank Paribas 72 1750 0012 0000 0000 3571 8184


  
jesteśmy wyobraźnią dzieci