fbpx

Gdy nikt nie spóźnia się do szkoły, 
gdy raźnie z teczką każdy spieszy, 
gdy każdy grzeczny jest, wesoły 
wtedy nasza pani się cieszy. 

Gdy widzi czysty ,ładny zeszyt, 
gdy ktoś na piątkę odpowiada 
wtedy się nasza pani cieszy 
i uśmiechnięta jest, i rada. 

Gdy przyjaźń, zgoda zapanuje 
wśród hałaśliwej szkolnej rzeszy, 
gdy nie ma kłótni, dąsów, bójek 
wtedy się nasza pani cieszy. 

A gdy się cieszy, no to właśnie 
tak jakby słońce zaświeciło: 
jakoś jest w klasie cieplej, jaśniej, 
jakoś serdecznie jest i miło. 

Więc wiecie? 
Zróbmy dziś umowę: 
popracujemy 
wszyscy w zgodzie, 
aby uśmiechy ciągle nowe 
na twarzy pani 
widzieć co dzień.


  
 
jesteśmy wyobraźnią dzieci