fbpx

1. Strój wypożyczany jest na jedną dobę (do następnego dnia do godziny 19.00).

2. W momencie wypożyczania stroju konieczne jest aby klient uiścił należność za wypożyczenie danego stroju. Opłata ta jest bezzwrotna.

3. W momencie dokonywania rezerwacji stroju z kilkudniowym wyprzedzeniem, pobierana jest dodatkowa opłata wynosząca 10 zł oraz bezzwrotny zadatek – w wysokości 50% ceny wypożyczenia stroju (za wyjątkiem miesięcy od grudnia do marca, kiedy to należy uiścić całą opłatę z góry).

4. Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 50% ceny wypożyczenia stroju. Przedłużenie terminu wypożyczenia stroju nie jest możliwe w sytuacji, gdy dany strój jest już zarezerwowany na następny dzień.

5. W przypadku gdy opłacona rezerwacja nie zostanie zrealizowana (brak zarezerwowanego stroju), Anikino zobowiązuje się do nieodpłatnego wypożyczenia dowolnego stroju oraz zwrotu pieniędzy pobranych przy rezerwacji stroju.

6. Ceny katalogowe strojów nie zawierają cen dodatków.

7. Stroje można rezerwować tylko osobiście po wcześniejszej wizycie u nas, wybraniu, przymierzeniu konkretnego stroju i uiszczeniu opłaty za wypożyczenie. Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych ani mailowych.

8. Przy wypożyczeniu stroju konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości oraz pozostawienie numeru telefonu.

9. W chwili odbioru stroju klient jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego stroju i zgłosić pracownikowi Anikino wszelkie uwagi dotyczące jego zniszczenia (plamy, dziury itp.). Za zniszczenie wypożyczonego stroju klient ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości 10% – 200% ceny wypożyczenia stroju. Ostateczną kwotę określa pracownik Anikino w zależności od charakteru zniszczeń.

10. W przypadku zgubienia stroju pobierana jest opłata w wysokości 350% ceny wypożyczenia stroju oraz ewentualnie dodatkowa opłata za każdy dzień zwłoki od ustalonej daty zwrotu stroju.

11. Jeżeli oddawany strój jest niekompletny pobierana jest kaucja w wysokości 250% ceny wypożyczenia każdego brakującego elementu. Kaucja ta jest zwrotna.

12. Anikino informuje, ze prowadzi listę nierzetelnych klientów.

13. Stroje wypożyczamy codziennie od 10:00 do 19:30, w weekendy od 9:00 do 19:30 a zwracamy do godziny 19.00.

 


  
 
jesteśmy wyobraźnią dzieci