fbpx

Regulamin świadczenia usług i płatności online

Regulamin określa zasady płatności za zakupione towary/usługi w firmie Anikino Sp. z o.o

Definicje:

-Regulamin - niniejszy regulamin płatności online za pośrednictwem strony internetowej.

-Firma:  Anikino Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-443 przy ul. Niedużej 4, NIP 9450003368, REGON 350716960 w Sądzie Rejonowym dla m. Krakowa Śródmieścia Wydział Gospodarczy XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000204323, tel. 601959022.

– Usługi/towary przedstawione w ofercie firmy na stronie internetowej www.anikino.pl bądź w indywidualnej ofercie dla Kupującego.

-Kupujący – osoba, która dokonała zakupu towarów lub usług Firmy.

 

 1. Sprzedaż usług prowadzi Firma.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku
 • złożenia przez Kupującego zamówienia na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W zamówieniu Kupujący winien wskazać następujące dane: dane osoby kupującej i umówioną usługę/towar oraz cenę.
 • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line, BLIK, kartą płatniczą za pomocą systemu Przelewy24, poprzez wysłany link przez Firmę na podany przez Kupującego adres e-mail.
 • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
 1. Przed skorzystaniem z procesu zakupu usług/towarów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.anikino.pl. Złożenie zamówienia na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. jest równoznaczne z akceptacją jego treści.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 3. Ceny usług i produktów zawierają podatek VAT.
 4. Warunkiem realizacji usługi jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 5. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. podając dane do faktury VAT.
 6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w złożonym zamówieniu.
 7. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rezerwującemu przyjęcie urodzinowe nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 8. Administratorem danych przekazanych przez Kupującego jest Firma.
 9. Celami zbierania danych są zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO), wykorzystanie ich do celów księgowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w wyjątkowych sytuacjach ustalenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności.
 11. Odbiorcą podanych danych przez Kupującego mogą być upoważnieni pracownicy Firmy.
 12. Dane są przechowywane do momentu upływu okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 13. Każdemu Kupującego przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Anikino i jakości świadczonych usług należy składać w formie elektronicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. niezwłocznie po wizycie w Sali zabaw. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r.
 16. Wszystkie dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.anikino.pl Wycena usług/towarów znajduje się na stronie www.anikino.pl lub przygotowywana jest indywidualnie. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie świadczonych usług/towarów umieszczonych na stronie www.anikino.pl
 17. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.anikino.pl .

  Reklamacje

  1. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).
  2. Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

  
 
jesteśmy wyobraźnią dzieci