fbpx

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 25.05.2018r. informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Anikino Sp. z o.o..

Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

 

 1. Skąd posiadamy dane osobowe?

Dane, które posiadamy to wyłącznie dane, które klienci sami nam przekazują. Nie posiadamy ich od żadnych dostawców zewnętrznych, czy z obcych baz danych.

 

 1. W jakim celu pozyskujemy dane osobowe?

 

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostawianego na Sali zabaw dziecka – imię, nazwisko i wiek dziecka, tel. kontaktowy do opiekuna;
 • w celu realizacji usług przez nas świadczonych np. urodziny, imprezy zorganizowane – imię, nazwisko i wiek dziecka i organizatora, tel. kontaktowy, opcjonalnie adres mailowy;
 • w celu wystawienia imiennej faktury za zrealizowane usługi – imię i nazwisko, adres;
 • w celu utworzenia konta umożliwiającego rezerwacje strojów karnawałowych - imię, nazwisko, adres i telefon;
 • w celu zapisania dziecka na wypoczynek organizowany w ramach półkolonii i letniska – wszystkie niezbędne dane przewidziane w Rozporządzaniu Ministra edukacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • w celach rekrutacyjnych – gdy z własnej woli kandydaci przekazują nam CV z informacjami w nich zawartymi

 

Powyższe dane przetwarzamy w trakcie realizacji usług, a po jej zakończeniu przechowujemy np. na poczet przyszłych urodzin dziecka na Sali (imię, nazwisko i wiek dziecka, tel. kontaktowy). Informacje zebrane i niewykorzystane w procesie rekrutacyjnym, są po jego zakończeniu niszczone.

 

 1. Czy i komu przekazujemy dane osobowe Klientów?
 • Dane przekazujemy wyłącznie pracownikom i współpracownikom, aby mogli się skontaktować z klientami w celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę.
 • Poza tym, udostępniamy dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 1. Jakie prawa przysługują Klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
 • prawo do sprostowania danych – czyli do poprawienia danych osobowych, jeśli są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • prawo do bycia zapomnianym – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
 • prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania państwa danych;

 

 1. W jaki sposób mogą Państwo realizować swoje prawa?
 • Swoje prawa mogą Państwo realizować, składając wniosek u Administratora danych Osobowych –This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji usługi.

 


  
 
jesteśmy wyobraźnią dzieci